Regulamin

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.markowaplus.pl jest prowadzony przez firmę Ophelia Edyta Jusińska NIP 8221809537, Regon 145493243, z siedzibą 05-300 Wólka Mińska, ul. Mazowiecka7. Konto Bankowe BZWBK 22 1500 2194 1221 9000 2841 0000
2. Administratorem danych osobowych jest firma Ophelia, NIP 8221809537, Regon 145493243, z siedzibą w 05-300 Wólka Mińska, ul. Mazowiecka 7.

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu markowaplus.pl. określa zasady rejestracji i korzystania z konta, zasady dokonywania zakupów, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży.

4. Zdjęcia oferowanych produktów są przykładowe i mają na celu prezentacje oferowanych modeli.

5. Wszystkie informacje zawarte na stronie, dotyczące produktów w sklepie takie jak np. cena, opis produktu stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c.

6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone, poprzez wskazanie ich ceny, materiału z którego zostały wykonane, szczególnych właściwościach , nr  modelu itp.

 Zasady korzystania ze sklepu i zawarcia umowy sprzedaży.

1. Sklep markowaplus.pl przy pomocy sieci elektronicznie umożliwia dokonywania zakupów produktów w nim oferowanych.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Ophelia Edyta Jusińska.

3. Aby móc kupować w sklepie internetowym www.markowaplus.pl należy wypełnić formularz zamówienia

4. Użytkownik zamawiający w sklepie internetowym jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych. pod rygorem niezrealizowania zamówienia.

5. Do umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także innych odpowiednich aktów prawnych.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych drogą telefoniczną.

7. Odesłanie treści zamówienia na adres zamawiającego jest wykonywane automatycznie i służy wstępnej weryfikacji Klienta oraz daje zamawiającemu możliwość sprawdzenia treści zamówienia. Podjęcie realizacji zamówienia wymaga również podania numeru telefonu Klienta. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, po weryfikacji dokonanej przez pracownika sklepu. W przypadku takiej decyzji Klient o odmowie informowany jest w ciągu 48 godzin. Zamówienie jest ważne 48 godzin - po tym czasie zamówienia niepotwierdzone zostaną anulowane.

8. Sklep podejmuje wszystkie dostępne środki techniczne a przewidziane przepisami prawa mające na celu ochronę danych osobowych Klientów.

Zawarcie umowy sprzedaży.

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, trzeba złożyć zamówienie w następującej formie:

  • na stronie sklepu (on-line)

  • pocztą elektroniczną

  • telefonicznie


2. Sklep przyjmuje zamówienia składane na stronie przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach pracy sklepu stacjonarnego tj. od godz. 10.00 do 19.00 w dni robocze oraz od godz. 10.00 do 15.00 w soboty (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia należy wybrać z oferty sklepu dany produkt wraz z określeniem koloru, rozmiaru oraz ilości poprzez wypełnienie formularza.

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia poprzez podanie wszystkich wymaganych danych.

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem ? potwierdź zamówienie ? Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

7. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną firmie Ophelia Edyta Jusińska , co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

8. Klient otrzymuje potwierdzenie złożonej oferty drogą elektroniczną lub telefonicznie na podany adres e-mail. Po otrzymaniu tego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

9. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn i w związku z tym brakiem możliwości realizacji zamówienia Sklep powiadomi o tym fakcie Klienta drogą mailową (na adres mailowy Klienta wskazany w momencie składania zamówienia), najpóźniej w ciągu 30 dni od chwili złożenia zamówienia oraz zwróci wpłacone pieniądze.

10. Średni czas dostawy wynosi 1 dzień, w przypadku gdy towar zamawiany jest z głównego magazynu w Niemczech , dostawa przedłuża się maksymalnie do 10 dni roboczych. O wszelkich terminach realizacji zamówienia zawsze   informujemy telefonicznie bądź mailowo.